Service

Service på din värmepump

Precis som för annan teknisk utrustning är det bra att kontinuerligt serva sin värmepump. Det ger längre hållbarhet, bättre prestanda och ökad driftsäkerhet.

Återkommande service

Ger ökad prestanda och trygghet

Din värmepump är byggd för att hålla år efter år, men precis som all annan avancerad teknik kan även en värmepump behöva ses till då och då. Med återkommande service säkerställer du att din värmepump kontrolleras regelbundet och att inställningar finjusteras om det behövs. Det ger din värmepump bästa möjliga förutsättningar för lång livslängd, bästa möjliga prestanda och minimerad risk för driftstörningar.

Fördelar med återkommande service:

        Ger din värmepump ännu längre livslängd

        Säkerställer maximal verkningsgrad och besparing

        Värmepumpen injusteras exakt efter husets värmebehov, då detta kan ändras över tid

        Minimerar risken för oväntade fel och driftstopp

Service som ger extra trygghet

Varje servicebesök kan ses som en ”besiktning”, där en tekniker går igenom din värmepumps prestanda och funktioner, och säkerställer att allt fungerar på bästa sätt. Eventuella avvikelser från det normala kan vara ett tecken på att en komponent är på väg att gå sönder. Då kan vi byta ut komponenten innan den slutar fungera och du slipper oönskade driftstopp.

Värmepumpar av annat fabrikat

Har du en värmepump av ett annat fabrikat? Det är inga problem. Vi hjälper dig med service även av andra värmepumpar än Thermias”

OFFERTFÖRFRÅGAN

    Namn


    E-post


    Telefonnummer


    Meddelande